1000dramԵրեկ՝ 2018 թ. հուլիսի 26-ին, ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը քննեց «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքով (1000 դրամների մասին օրենք) սահմանված վճարումների դեմ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների վերաքննիչ բողոքն ու որոշման հրապարակման օր նշանակեց:

Հիշեցնենք՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները այս հարցով դատարան են դիմել 2017 թ. մարտի 21-ին: Հայցադիմումով հիմնավորումներ են ներկայացրել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով անհիմն հարստացել է՝ խախտելով ՀՀ քաղաքացիների՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը և որ Օրենքը հակասում է ՀՀ Սահմանադրությանը:

2017 թ. հոկտեմբերի 27-ին Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց ՀՔԱՎ աշխատակիցների հայցը:

Վերաքննիչ բողոքում  հիմնավորումներ են ներկայացվել այն մասին, որ դատարանը օբյեկտիվ քննություն չի իրականացրել և որ վիճարկվող դրույթի սահմանադրականության հարցը չստուգելով կայացրած վճիռը օրինական չի կարող լինել: Դատարանի այդ վճռով խախտվել են հայցվորների իրավունքներն ու ազատությունները:

Երեկ դատարանը ներկայացրեց վերաքննիչ բողոքն ու որոշ հարցեր ուղղեց բողոքաբերների ներկայացուցիչ, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանին:

Դատարանի հարցերին ի պատասխան Ա. Չատինյանը նշեց, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդություն առաջին ատյանի դատարանին ներկայացվել է, քանի որ առանց վերջնական դատական ակտի՝ հայցվոր կողմը դա անել չէր կարող:

Օրենսդրությամբ նման լիազորություններով օժտված են դատարանն ու Մարդու իրավունքների պաշտպանը. հայցվոր կողմը երկու լծակն էլ օգտագործել է և մերժում ստացել:

Դատարանի հարցերին պատասխանելով՝ Ա. Չատինյանը վերահաստատեց ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների պահանջը:

Ա. Չատինյանի կարծիքով՝  սեփականության իրավունքի պահպանման պահանջը որևէ ձևով չի կարող պայմանավորված լինել իշխանության փոփոխությամբ և այն նույնն է մնում՝ երկրում իրավիճակի փոփոխությունից անկախ:

Դատարանը վճռի հրապարակման օր նշանակեց 2018 թ. օգոստոսի 10-ը:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 2018թ. մարտի 12-ի որոշմամբ քննության է ընդունել ՎՏԲ-Հայաստան բանկի հաճախորդ Արմինե Աթոյանի և բանկում նրա համար երաշխավորություն ներկայացրած անձանց դիմումը՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի` վարկային պայմանագրին վերաբերող 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխանությունը ՀՀ Սահմանադրությանը որոշելու վերաբերյալ: Դիմումը կքննվի գրավոր ընթացակարգով:

2018 թ. փետրվարի 7-ին դիմումը ՀՀ Սահմանադրական դատարան է ներկայացրել Ա. Աթոյանի ու նրա երաշխավորների ներկայացուցիչ, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանը:

Դեռևս 2013 թվականին դիմումատուների և ՎՏԲ-Հայաստան բանկի միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր և երաշխավորության պայմանագրեր, որոնցով սահմանվել են նաև պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ նորմեր:

Պայմանագրերը կնքելիս բանկն օգտվել է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դրույթներից և ժամկետանց վարկի նկատմամբ սահմանել 73 % տոկոսադրույք ու վարկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների խախտման համար նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

Սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումով բանկի հաճախորդների ներկայացուցիչ Ս. Սողոմոնյանը նշել է, որ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածին, քանի որ զրկում է անձանց իրենց սեփականությունն իրենց կամքով տնօրինելու, տիրապետելու և օգտագործելու իրավունքից և հնարավորություն է տալիս վարկային պայմանագրով սահմանել պարտավորությունների չկատարման համար այնպիսի տույժեր, որոնք խախտում են պայմանագրի մյուս կողմի իրավունքները և օրինական շահերը՝ վերջինիս համար առաջացնելով անբարենպաստ հետևանքներ:

Գումարի բռնագանձման պահանջով ՎՏԲ-Հայաստան բանկի հացադիմումի քննության շրջանակում բանկի հետ կնքած վարկային պայմանագրի այս և այլ խնդրահարույց կետերի հիման վրա վարկառուների ներկայացուցիչ Ս. Սողոմոնյանը հակընդդեմ հայց էր ներկայացրել Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, սակայն դատարանը 2016 թ. նոյեմբերի 11-ին մերժել է այն ու բավարարել բանկի հայցը:

Վերաքննիչ դատարանը ստորադաս դատարանի որոշումը նույնն է թողել, իսկ Վճռաբեկ դատարանը բանկի հաճախորդների վճռաբեկ բողոքը վարույթ չի ընդունել:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը դիմումը կքննի 2018 թվականի հունիսի 12-ին:

1000dram2017 թ. հոկտեմբերի 27-ին Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումների դեմ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների հայցը:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները դատարան են դիմել 2017 թ. մարտի 21-ին: Հայցադիմումով հիմնավորումներ են ներկայացրել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով անհիմն հարստացել է՝ խախտելով ՀՀ քաղաքացիների՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը և որ Օրենքը հակասում է ՀՀ Սահմանադրությանը:

Օրենքի՝ դրոշմանիշային վճարի պարտադիր բնույթը սահմանող 10-րդ հոդվածի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր նաև ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին, սակայն վերջինս հրաժարվել էր դիմել Սահմանադրական դատարան:

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում գործի քննության ընթացքում դատարանը ևս մերժեց գործի վարույթը կասեցնելու և ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանի միջնորդությունը:

Հայցի մերժումը դատարանը հիմնավորել էր նրանով, որ դրոշմանիշային վճարը գանձվել է Օրենքի՝ ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանված է օրենքով, հետևաբար՝ անհիմն հարստացում չի կարող համարվել:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել:

Դրանում հիմնավորել են, որ դատարանը օբյեկտիվ քննություն չի իրականացրել և որ վիճարկվող դրույթի սահմանադրականության հարցը չստուգելով կայացրած վճիռը օրինական չի կարող լինել: Դատարանի այդ վճռով խախտվել են հայցվորների իրավունքներն ու ազատությունները:

ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը հայցը վարույթ է ընդունել: Դատական նիստը նշանակվել է 2018 թ. փետրվարի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին:

1000dramԵրևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հրապարակված որոշմամբ մերժեց «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումների դեմ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների հայցը:

Հիշեցնենք՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները դատարան են դիմել 2017 թ. մարտի 21-ին: Հայցադիմումով հիմնավորումներ են ներկայացրել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով անհիմն հարստացել է՝ խախտելով ՀՀ քաղաքացիների՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը և որ Օրենքը հակասում է ՀՀ Սահմանադրությանը:

Օրենքի՝ դրոշմանիշային վճարի պարտադիր բնույթը սահմանող 10-րդ հոդվածի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր նաև ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին, սակայն վերջինս հրաժարվել էր դիմել Սահմանադրական դատարան:

2017 թ. հոկտեմբերի 13-ին դատարանը ևս մերժեց գործի վարույթը կասեցնելու և ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանի միջնորդությունը:

24359 (1)Այս տարվա հունվարի 1-ից սկսած ՀՀ-ում աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձից 1000-ական դրամ է պահվում՝ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման համար: Այդ մասին օրենք է գործում:

Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հայց էր ներկայացրել դատարան՝ պահանջելով վերադարձնել իրենց աշխատողների աշխատավարձից պահված գումարները: Ինչպես տեղեկացրել ենք, հոկտեմբերի 27-ին Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը կհրապարակի վճիռը՝ վերադարձնելո՞ւ են այդ 1000 դրամները, թե՞ ոչ:

Aravot.am-ի հետ զրույցում գրասենյակի ներկայացուցիչ փաստաբան Անի Չատինյանն ասաց, որ դատարանը մերժեց իր միջնորդությունը, որ դատական գործը կասեցնեն եւ դիմեն Սահմանադրական դատարան: Ըստ ՀՔԱՎ-ի, կա հակասություն՝ եթե դա վճար է, վճարը պարտադիր լինել չի կարող. «Մենք այդ հիմնավորմամբ միջնորդություն ներկայացրեցինք, որ դատարանը դիմի Սահմանադրական դատարան: Բայց դատարանը որոշեց, որ այն ենթակա է մերժման եւ գտավ, որ հայցվորները զրկված չեն ՍԴ դիմելու հնարավորությունից, ընդ որում, եւ ՊՆ-ի եւ ֆիննախի ներկայացուցիչները չէին առարկել միջնորդության դեմ»:

ՊՆ-ն պնդել էր, որ իրենք կողմ չեն, չպետք է պատասխանող լինեն, քանի որ մարդկանց աշխատավարձերից պահվող այդ 1000 դրամների հետ իրենք գործ չունեն: Այս նիստում նախարարության ներկայացուցիչ Սանթրոսյանը դարձյալ պնդել է իր այդ մոտեցումը:

Մեր հարցին՝ դիմելո՞ւ եք Սահմանադրական դատարան՝ Անի Չատինյանը պատասխանեց. «Եթե արդյունք չունենանք՝ այո: Պիտի դեռ քննարկենք, բայց համենայնդեպս պլանավորում ենք: Քանի որ դատարանը չկասեցրեց գործը եւ ինքը չդիմեց, հիմա չի բացառվում, որ մենք դիմենք»:

aravot.am

Տես նաև՝ epress.am

1000Այսօր՝ 2017 թ. հոկտեմբերի 13-ին, Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների կողմից «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումների դեմ ներկայացված հայցի քննությունը:

Դատարանը քննեց և մերժեց նախորդ դատական նիստի ընթացքում՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանի ներկայացրած միջնորդությունը՝ գործի վարույթը կասեցնելու և ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ: Դատարանը մերժումը հիմնավորեց նրանով, որ հայցվորները Սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունից զրկված չեն:

Նշենք, որ ավելի վաղ Օրենքի՝ դրոշմանիշային վճարի պարտադիր բնույթը սահմանող 10-րդ հոդվածի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին, սակայն վերջինս հրաժարվել էր դիմել Սահմանադրական դատարան:

Միջնորդությունը քննարկելուց հետո դատարանն անցավ դատաքննության, հետազոտեց գործում առկա փաստաթղթերը և որոշման հրապարակման օր նշանակեց 2017 թ. հոկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 17:05-ը:

1000Տեղեկացնում ենք, որ այսօր՝ 2017 թ. հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 14:30-ին, Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում (Թբիլիսյան խճ. 3/9, 2-րդ հարկ, դահլիճ 8) կշարունակվի ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների կողմից «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումների դեմ ներկայացված հայցի քննությունը:

Նախորդ դատական նիստը հետաձգվեց ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանին՝ գործի վարույթը կասեցնելու և ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդություն ներկայացնելու հնարավորություն տալու նպատակով:

0726061032272016 թ.-ի մայիսին ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ է դիմել անհատ ձեռնարկատեր Ա. Ա.-ը, որի դեմ ՎՏԲ-Հայաստան բանկը գումարի բռնագանձման պահանջով հայց է ներկայացրել դատարան:

Բանկը Ա. Ա.-ից ու վերջինիս համար երաշխավորություն ներկայացրած Հ. Ն.-ից ու Ա. Վ.-ից պահանջել է վերադարձնել դեռևս 2013 թ.-ին կնքված վարկային պայմանագրով նախատեսված գումարը: Ընդ որում՝ պահանջել է գումարը վերադարձնել արդեն 73% տոկոսադրույքով, քանի որ համաձայն պայմանագրի՝ նախատեսված 22% տոկոսադրույքի փոխարեն պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո սկսում է գործել նոր՝ ավելի բարձր տոկոսադրույք:

Բանկի այս մոտեցման հիմքում ընկած է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածը, ըստ դրա՝ վարկային պայմանագրից բխող հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են օրենսգրքի՝ փոխառության վերաբերյալ՝ 46-րդ  գլխում նախատեսված կանոնները, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարկային պայմանագրով: Միևնույն ժամանակ՝ նույն օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարկի գումարը չվերադարձնելու դեպքում պայմանագրով նախատեսված տոկոսները պետք է դադարեն, և դրանց նկատմամբ պետք է կիրառվեն ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքները, իսկ Կենտրոնական բանկը 2010 թ. նոյեմբերի 9-ի որոշմամբ սահմանել է 12% տոկոսադրույք:

Չնայած դրան՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկն այնուամենայնիվ նախընտրել է առաջնորդվել Օրենսգրքի՝ իր համար ավելի շահեկան մեկնաբանությամբ և սահմանել կամայականորեն բարձր տոկոսադրույք: Դրա արդյունքում վարկառուն հայտնվել է անելանելի դրության մեջ:

Ընդ որում՝ բանկի հետ կնքած պայմանագիրը օրենքի դրույթներին հակասում է միանգամից մի քանի կետով: Այսպես՝ բանկը պարտադիր է համարում նաև վարկառուի նկատմամբ սնանկության գործընթաց սկսելուն պես՝ անհապաղ մարել վարկը: Սա էլ հակասում է «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածին, որով արգելվում է սնանկության վերաբերյալ դիմումը դատարանի կողմից վարույթ ընդունվելուց հետո, առանց դատարանի որոշման, պայմանագրային կամ այլ պարտավորություններով պարտատերերին դրամական կամ այլ բավարարում տալը:

Եվ վերջապես խախտվում է վարկառուի՝ ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը. բանկն իրեն իրավունք  է վերապահում նախատեսված ժամկետներում գումարը չվերադարձնելու դեպքում գումարը գանձել վարկառուի՝ ցանկացած այլ բանկում ունեցած հաշիվներից, և վարկառուն անգամ հնարավորություն չունի ընտրելու, թե իր որ հաշվից կարող են գանձել գումարը:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի իրավաբան Ս. Սողոմոնյանը, ստանձնելով Ա. Ա.-ի և վերջինիս երաշխավորների իրավունքների պաշտպանությունը, այս հիմքերով հակընդդեմ հայց է ներկայացրել դատարան և  պահանջել անվավեր ճանաչել վարկային պայմանագրերը:

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2016թ. նոյեմբերի 11-ի որոշմամբ, հաշվի չառնելով ողջ վերոգրյալը, չանդրադառնալով հակընդդեմ հայցի բոլոր հիմքերին, մերժել է այն ու բավարարել ՎՏԲ-Հայաստան բանկի՝ գումարի բռնագանձման պահանջով հայցը: Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը, քննելով որոշման դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը, 2017 թ. մայիսի 18-ի որոշմամբ նույնությամբ կրկնել է առաջին ատյանի դատարանի դիրքորոշումները և մերժել բողոքը:

Ա. Ա.-ի ներկայացուցիչ Ս. Սողոմոնյանը 2017 թ. հունիսի 19-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել և պահանջել բեկանել Վերաքննիչ դատարանի որոշումը:

Միաժամանակ՝ հարցեր է ուղղել Վճռաբեկ դատարանին՝ խնդրելով պարզաբանել՝ արդյոք վարկային պայմանագրով կարող է պարտավորությունների չկատարման պատասխանատվության վերաբերյալ ցանկացած նորմ  սահմանվել և արդյոք վարկային պայմանագրով կարող են ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող դրույթներ սահմանվել:

db1378e47703ce35bb4facb3acdc096aԱշխատող քաղաքացիներից 2017 թվականի հունվարից գանձված 1000 դրամները հետ վերադարձնելու պահանջով Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի (ՀՔԱ) Վանաձորի գրասենյակի կողմից Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացված հայցադիմումը վարույթ է ընդունվել․ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցներն ունեն բոլոր հիմնավորումները՝ ապացուցելու համար, որ «1000 դրամների» օրենքը ոչ միայն անհիմն է, այլև համարվում է ոտնձգություն քաղաքացիների սեփականության, մասնավորապես, աշխատավարձի նկատմամբ։

Ինչպես հունիսի 14-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքը, որը հանրության շրջանում ընդունված է անվանել «1000 դրամների» մասին օրենք, հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 8-րդ մասին։

Ըստ նրա` պետությունը սահմանելով 1000 դրամ պարտադիր վճար, միաժամանակ չի պահպանում օրենքի նորմը, քանի որ համապատասխան օրենքով նախատեսված վճարի դեպքում քաղաքացու օգտին իրավական նշանակություն ունեցող գործողություն պետք է կատարվի, ինչն այս դեպքում չի արվում:

a06e4ca60cc6f5b9b12dd60fbc6e5277

«Մենք ասում ենք, եթե դու վճար ես սահմանում և իմ աշխատավարձից հարկադրաբար գանձում ես կատարում, ապա դրա դիմաց իրավաբանական օգնություն մեզ չես տրամադրում. գտնում ենք, որ թեկուզ այս վճարն օրենքով է սահմանված, սակայն այն իրավական չէ»,- նշեց  Ա. Սաքունցը` պետության գործողությունները որակելով որպես անհիմն հարստացում:

Իրավապաշտպանի խոսքերով` մայիսի 22-ի թվագրմամբ  ստացվել է պատասխանող կողմի` ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հայցադիմումի պատասախանը, որում բացարձակապես որևէ էական հիմնավորում չի ներկայացվել, որը կհերքեր ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի հայցադիմումը:

Անդրադառնալով բուն օրենքին` Ա. Սաքունցն ընդգծեց, որ նման օրենք ընդհանրապես չէր կարող ընդունվել:

«Այն, որ պետությունը պոզիտիվ պարտականություններ ունի իր քաղաքացիների առողջության և կյանքի համար, այդ թվում զինծառայողների, բացարձակ ճշմարտություն է, բայց այն եղանակը, որով փորձում են լուծել այս հարցն անօրինական է, ավելին` ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով հակաիրավական ճանապարհով քաղաքացիներից գումարներ գանձելն անթույլատրելի է»,- փաստեց բանախոսը` շեշտելով, որ ըստ էության «1000 դրամների մասին» օրենքը հարկատեսակ է:

Իրավապաշտպանի գնահատմամբ` նշայլ օրենքը բնակչության մասայական կողոպուտ է և չի համապատասխանում իրավական պետության սկզբունքներին, ավելին` այն տիպիկ բռնապետական մեթոդ է, որը կիրառվում է իշխանությունների անգործության հետևանքները` սուղ ֆինանսական միջոցների բացը լրացնելու համար:

Ա. Սաքունցի փոխանցմամբ` առաջին նիստը նշանակվել է հուլիսի 12-ին ժամը 14:30-ին: Եթե վարչական դատարանը չբավարարի վերոնշյալ հայցադիմումը, ապա ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները դիմելու են  Սահմանադրական  դատարան, նաև զուգահեռաբար Եվրոպական դատարան` սեփականության իրավունքի խախտման փաստի հիմքով:

«Բարոյականության անվան տակ անբարոյականությունը թաքցնելու հետ մենք չենք կարող հաշտվել»,- եզրափակեց ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը:

armtimes.ru

IMG_0341-copy-1Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների կողմից այսպես կոչված 1000 դրամների մասին օրենքով սահմանված վճարումների դեմ 2017 թ. մարտի 21-ին ներկայացված հայցադիմումը վարույթ է ընդունվել  Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից և հայցադիմումի քննությունը նշանակվել է  2017 թ. հուլիս 12-ին՝ ժամը 14:30-ին:

Հայցադիմումում ներկայացված հիմնավորումներից է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածով սահմանված անհիմն հարստացման հասկացությունը, ըստ որի՝  քաղաքացիներից հարկադիր ձևով գանձելով 1000-ական դրամներ՝ ՀՀ Կառավարությունը խախտում է ՀՀ քաղաքացիների՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը:

Օրեր առաջ Կազմակերպության աշխատակիցները հայցադիմումի պատասխան են ստացել ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունից: Հայցադիմումի պատասխանում նշվում է, որ 1000 դրամների փոխանցումը բխում է «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքից և միայն դրանով պայմանավորված՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի իմաստով ապօրինի չի կարող համարվել:

Հայցադիմումում վկայակոչված մյուս հիմնավարումներին, այդ թվում՝ Օրենքի դրույթների՝ Սահմանադրությանը հակասելուն, ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ Ն. Ամատունին չի անդրադարձել:

Անդրադարձ չի կատարել, մասնավորապես, այն հարցին, որ  Օրենքով 1000 դրամի վճարը սահմանված է որպես դրոշմանիշային վճար, որը, ՀՀ Սահմանադրության համաձայն, համարվում է պարտադիր վճար և ենթադրում է դրա դիմաց ծառայությունների մատուցում: Ընդ որում՝ Նախարարության ներկայացուցիչը վկայակոչում է օրենքի դրույթները, սակայն ուշադրություն չի դարձնում նրան, որ Օրենքը ենթադրում է նաև վճարի դիմաց դրոշմանիշերի ձեռքբերում: Իրականում դրոշմանիշային վճար կատարողները որևէ տեղեկություն չունեն այդ դրոշմանիշերի մասին և կատարված վճարումների դիմաց որևէ ծառայություն չեն ստանում:

Այնուամենայնիվ՝ Ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը հայցադիմումը անհիմն է համարում և խնդրում մերժել այն:

Հիշեցնենք, Օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր նաև ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Ա. Թաթոյանին: Վերջինս պատասխանել էր, որ պետությունն ապահովում է ուղղակի կամ անուղղակի ծառայության մատուցում վճարողին՝ նկատի ունենալով զինծառայողների՝ երկրի սահմանները պաշտպանելու գործառույթը, և ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքեր չէր գտել:

Без названия2017 թ. հունվարից ուժի մեջ մտած «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին ՀՀ օրենքի» համաձայն ՀՀ քաղաքացիների աշխատավարձերից հաշվարկվում և պետական բյուջե է փոխանցվում 1000-ական ՀՀ դրամ, որով խախտվում է քաղաքացիների ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը:

Օրենքով դրոշմանիշային վճար դիտարկված 1000-ական դրամները գանձվում են հարկադիր ձևով և դրա դիմաց քաղաքացիները որևէ ծառայություն չեն ստանում, այնինչ 2005 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունը «պարտադիր վճար» եզրույթը մեկնաբանելիս պարտադիր է համարում դրա դիմաց վճարողի օգտին պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրավաբանական նշանակության գործողություններ կատարելը:

ՀՀ քաղաքացիները հարկադիր վճարում են ինչ-որ դրոշմանիշերի համար, որոնց մասին տեղեկություն չունենք և դրա դիմաց որևէ ծառայություն չենք ստանում:

Ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի իմաստով անհիմն հարստացել է՝ ՀՀ քաղաքացիներից հարկադիր ձևով գանձելով 1000-ական դրամներ:

Օրենքի՝ դրոշմանիշային վճարի պարտադիր բնույթը սահմանող 10-րդ հոդվածի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին:

Պաշտպանի աշխատակազմը, 2017 թ. մարտի 13-ի պատասխանում վկայակոչելով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախադեպային որոշումները, նշել է, որ պարտադիր վճարը չի ենթադրում անմիջականորեն ծառայության մատուցում վճարողին: Ապա հավելել, որ օրենքով հատուցման հատուկ համակարգի ստեղծմամբ պետությունն ապահովում է ուղղակի կամ անուղղակի ծառայության մատուցում վճարողին՝ նկատի ունենալով զինծառայողների՝ երկրի սահմանները պաշտպանելու գործառույթը. «Նրանք իրենց անփոխարինելի ծառայությամբ ապահովում են մեր երկրի անվտանգությունն ու սահմանների անխախտելիությունը՝ դրանով իսկ երաշխավորելով յուրաքանչյուրիս պաշտպանությունը»: Այս անհասկանալի հիմքով Մարդու իրավունքների պաշտպանը գտել է, որ հիմքեր չկան օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմել ՀՀ Սահմանադրական դատարան:

Ելնելով վերոգրյալից՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի մի շարք աշխատակիցներ 2017 թ. մարտի 21-ին դիմել են Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան՝ պահանջելով պարտավորեցնել Հայաստանի Հանրապետությանը՝ վերադարձնել պետական բյուջե վճարված 1000-ական դրամները՝ որպես անհիմն հարստացման գումար:

rulesՍեպտեմբերի 8-ին Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, նախագահությամբ՝ դատավոր Մ. Հարությունյանի, տեղի ունեցավ ՀՀ Ոստիկանության ՔԳՎ Լոռու մարզի քննչական բաժնի Վանաձոր քաղաքի Տարոնի քննչական բաժանմունքի ավագ քննիչ Տարոն Թադևոսյանի գործով հերթական դատական նիստը: Դատական նիստին ներկա էին ամբաստանյալ Տ. Թադևոսյանը, նրա ներկայացուցիչ Ռ. Հակոբյանը և մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը:

Դատաքննության փուլում Տ. Թադևոսյանի ներկայացուցիչ Ռ. Հակոբյանը ներկայացրեց գործով մի շարք ապացույցներ, որոնցով ժխտվում էր հանցագործության կատարման փաստը:

Այսպիսով՝ Դատաքննության փուլն ավարտվեց, Դատարանն անցավ Դատական վիճաբանությունների փուլին: Կողմերը լրացուցիչ ժամանակ խնդրեցին՝ Դատական վիճաբանությունների փուլին պատրաստվելու համար: Դատական նիստը հետաձգվեց:

Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է  2015թ. սեպտեմբերի 23-ին՝ ժամը 12:00-ին:

Հիշեցնենք, որ Տարոն Թադևոսյանը 2014 թ. մարտի 17-ին քաղաքացու ավտոտնակում զննություն է կատարել և ըստ քաղաքացու հայտնած տվյալների՝ ընթերականեր չեն եղել, և քննիչը ստորագրել է նրանց փոխարեն, ավելին՝ նշված անուն-ազգանունով մարդիկ ՀՀ-ում գոյություն չունեն: ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հանցագործության մասին հաղորդում էր ուղարկել ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության պետ Վ. Շահինյանին:  Հարուցվել էր քրեական գործ:

Տես նաև՝ hcav.am

Հրապարակումների արխիվ
Միջոցառումների արխիվ
April 2019
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930