ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 2018 թ.-ի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին իրականացնելու է դասընթացներ Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական հաշվառման ենթակա անձանց, զորակոչիկների, զինծառայողների եւ նրանց հարազատների համար: Դասընթացները տեղի կունենան Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի, Արարատի, Կոտայքի եւ Տավուշի  մարզերում:

Դասընթացները կազմակերպելու, մասնակիցներին ներգրավելու համար Կազմակերպությունը հավաքագրում է կոնտակտային անձանց Լոռու, Շիրակի, Արարատի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերում:

Նախապատվությունը կտրվի նրանց, ովքեր ունեն իրավաբանական կրթություն, հանդիսանում են ակտիվ քաղաքացիներ և հետաքրքրված են նշված գործունեությամբ:

Հետաքրքրվածության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել ինքնակենսագրական (CV) asadikyan@hcav.am էլ. փոստի հասցեով մինչև 2018թ.-ի սեպտեմբերի 18-ը:

 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 2018 թ.-ի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին իրականացնելու է դասընթացներ Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական հաշվառման ենթակա անձանց, զորակոչիկների, զինծառայողների եւ նրանց հարազատների համար:

Դասընթացները նպատակ ունեն զինվորական հաշվառման ենթակա անձանց, զորակոչիկներին, զինծառայողներին եւ նրանց հարազատներին իրազեկել իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների մասին, տրամադրել տեղեկություններ վերջին ժամանակահատվածում իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների մասին: Դասընթացի ժամանակ մասնակիցները կծանոթանան նախազորակոչային, զորակոչային ժամանակահատվածի եւ զինվորական ծառայության ընթացքում իրենց իրավունքներին եւ պարտականություններին, զորակոչի գործընթացում ներգրավված մարմինների գործունեությանը, անհրաժեշտ ընթացակարգերին, մասնավորապես՝ զինվորական հաշվառման, ծանուցման, բժշկական հետազոտությունների, որոշումների կայացման, որոշումների հետ համաձայն չլինելու դեպքում բողոքարկման մեխանիզմներին եւ այլ հարցերի:

Դասընթացին եւ դրանից հետո անհրաժեշտության դեպքում մասնակիցներին կտրամադրվի իրավական եւ բժշկական խորհրդատվություն, հարկ եղած դեպքում կազմակերպության իրավաբանը կներգրավվի բողոքարկաման եւ դատական պաշտպանության գործընթացում, եթե քաղաքացիները համաձայն չեն իրենց պիտանիության վերաբերյալ կայացված որոշումների հետ:

Դասընթացները տեղի կունենան Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի, Արարատի, Կոտայքի եւ Տավուշի  մարզերում: Յուրաքանչյուր քաղաքում տեղի ունեցող դասընթացների կոնկրետ օրերի մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ:  

Դասընթացներին կարող են մասնակցել նշված մարզերի տարբեր քաղաքային եւ գյուղական համայնքներից զորակոչիկներ, զինծառայողներ կամ նրանց հարազատներ, որոնց կփոխհատուցվեն տրանսպորտային ծախսերը:

Դասընթացներին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել asadikyan@hcav.am էլեկտրոնային փոստին նամակ գրելու կամ /0322/ 4 22 68, 094 042268 հեռախոսահամարներով զանգահարելու միջոցով:

Լուսանկարը՝ դասընթացների 1-ին փուլից

Զորակոչիկների և զինծառայողների իրավունքներին վերաբերող դասընթացները մարզերում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ են կոնտակտային անձինք Լոռու, Շիրակի, Արարատի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերում 

 Հաստիքի անվանումը

Իրավաբան

 Հիմնական պարտականությունները 

 1. Ք. Երևանում իրավական խորհրդատվության համար Կազմակերպություն դիմած քաղաքացիների ընդունում և իրավական խորհրդատվության տրամադրում:
 2. Թեժ գծով անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում, զանգերի գրանցում:
 3. Կազմակերպություն դիմած քաղաքացիներին իրենց խնդիրների վերաբերյալ անհրաժեշտ  դիմումների, հայցադիմումների, հաղորդումների (իրավական փաստաթղթերի) կազմում:
 4. Կազմակերպության անունից պատրաստվող հարցումների, գրությունների, հաղորդումների, նամակների, դիմումների, հայցադիմումների նախագծում/մշակում:
 5. Իրավաբանական բազայի լրացում:
 6. Կազմակերպության ռազմավարական դատավարական գործերի շրջանակներում անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի կազմում:
 7. Դատական ներկայացուցչություն Կազմակերպության դատական գործերի շրջանակներում, մասնավորապես՝ քրեական և վարչական գործերով:
 8. Միջազգային զեկույցների համար Իրավաբանական բաժնի գործերի շրջանականերում տեղեկատվության պատրաստում (սահմանված չափանիշներով):
 9. Մասնակություն Իրավաբանական բաժնի կողմից իրականացվող վերլուծությունների, հետազոտությունների իրականացմանը և զեկույցների պատրաստմանը:
 10. Ծրագրային հաշվետվությունների պատրաստում (ըստ պահանջի):

Անհրաժեշտ հմտություններ, որակներ

 1. Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
 2. Աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում (ցանկալի է)
 3. Վերլուծական հմտություններ
 4. Համակարգչային հմտություններ
 5. Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացություն (ցանկալի է)
 6. Մարդու իրավունքների մասին նվազագույն գիտելիքներ և արժևորում
 7. Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու կարողություն
 8. Պատրաստակամություն մասնակցելու մասնագիտական վերապատրաստումների
 9. Արտաժամյա աշխատանք կատարելու պատրաստակամություն
 10. Պատրաստակամություն պաշտպանելու Կազմակերպության թիրախ խմբերի իրավունքները, ինչպիսիք են հոգեկան առողջության խնդիներ ունեցող, ազատազրկված ու կալանավորված, թմրամիջոց գործածող անձինք, զինծառայողներ ու զորակոչիկներ և այլն:

Կազմակերպության սկզբունքն է` հավասար աշխատանքային հնարավորություններ բոլորի համար, որը հիմնված է անձնական կարողությունների և որակավորման վրա՝ բացառելով որևէ խտրականություն` սեռի, տարիքի, ազգային պատկանելիության, առողջական վիճակի, սոցիալական վիճակի, ռասայի, մաշկի գույնի, սեռական կողմնորոշման կամ կրոնի հիման վրա: Սա վերաբերում է բոլոր գործողություններին և գործընթացներին, ներառյալ անձնակազմի ընտրությունը, ներգրավումը, աշխատանքի ընդունումը, աշխատանքից ազատումը,  աշխատանքի նշանակումը, փոխհատուցումը կամ միջանձնային հարաբերությունները:

Մինչև աշխատանքի անցնելը պետք է անցնել փորձաշրջան՝ մեկ ամիս տևողությամբ:

Աշխատավայր՝ ք. Երևան,  Վարդանանց 15, բն. 10, աշխատաժամեր` 9:30-18:30:

Դիմել՝ ուղարկելով հայերեն լեզվով ինքնակենսագրական (PDF ֆորմատով) ssukiasyan@hcav.am էլ. փոստի հասցեին՝ վերնագրի դաշտում նշելով «Իրավաբանի թափուր հաստիք»:

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 2018 թ.-ի սեպտեմբերի 15:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հայտարարում է մրցույթ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետի թափուր հաստիքի համար:

Հաստիքի անվանումը

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ

 Հիմնական պարտականությունները 

 1. Կազմակերպության կողմից օգտագործվող տեխնիկական ռեսուրսների` համակարգիչ, տպիչ սարք, սկաներ, պատճենահանող սարք, տեսախցիկ, լուսանկարչական ապարատ եւ այլն, անխափան շահագործման ապահովում, պրոֆիլակտիկ ստուգում, թերությունների հայտնաբերում և վերացում
 2. Համակարգչային ծրագրերի տեղակայում, թարմացում
 3. Համակարգչային ցանցի անխափան աշխատանքի ապահովում
 4. Ինտերնետ կապի անխափան աշխատանքի ապահովում
 5. Իրավախորհրդատվության բազայի ծրագրային գործարկմանն աջակցություն: Ինտերնետային կայքի սպասարկում և կարգավորում
 6. Ամսական վերլուծության ներկայացում
 7. Մեթոդական աջակցություն, աշխատանքային գործիքների մշակում և ներդրում, Կազմակերպության աշխատակիցներին տեխնիկական ռեսուրսների օգտագործման ժամանակ համապատասխան խորհրդատվության տրամադրում
 8. Կազմակերպության ինֆորմացիոն կառավարման եւ տեխնիկայի օգտագործման քաղաքականության նկատմամբ վերահսկողության ապահովում:

Անհրաժեշտ հմտություններ, որակներ

 1. Բարձրագույն կրթություն
 2. Աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
 3. Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացությունն առավելություն է
 4. Համակարգչային պարտադիր գիտելիքներ – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Photoshop, Google Drive, WordPress
 5. Հաղորդակցվելու և թիմային աշխատանքի հմտություններ
 6. Հասարակական, քաղաքացիական ակտիվություն և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ հետաքրքրվածություն
 7. Արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություն և ճկունություն Ստեղծագործական, նորարարական մոտեցման ունակություն
 8. Անհրաժեշտության դեպքում ոչ աշխատանքային ժամերին կազմակերպության գործունեությանն աջակցելու պատրաստակամություն
 9. Պարտադիր պայման է անկուսակցական լինելը:

Կազմակերպության սկզբունքն է` հավասար աշխատանքային հնարավորություններ բոլորի համար, որը հիմնված է անձնական կարողությունների և որակավորման վրա՝ բացառելով որևէ խտրականություն` սեռի, տարիքի, ազգային պատկանելիության, առողջական վիճակի, սոցիալական վիճակի, ռասայի, մաշկի գույնի, սեռական կողմնորոշման կամ կրոնի հիման վրա: Սա վերաբերում է բոլոր գործողություններին և գործընթացներին, ներառյալ անձնակազմի ընտրությունը, ներգրավումը, աշխատանքի ընդունումը, աշխատանքից ազատումը,  աշխատանքի նշանակումը, փոխհատուցումը կամ միջանձնային հարաբերությունները: 

Անհրաժեշտ է ներկայացնել ինքնակենսագրական (CV) ssukiasyan@hcav.am էլ. փոստի հասցեով մինչև 2018թ.-ի սեպտեմբերի 16-ը:

af7075e58f46a63b33bdfdc7b4d1b5aeՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հայտարարում է մրցույթ՝ լրիվ դրույքաչափով և մշտապես գրասենյակում աշխատող թարգմանչի թափուր աշխատատեղի համար:

Հիմնական պարտականությունները

- Կատարել նյութերի գրավոր թարգմանություն  հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով

- Անհրաժեշտության դեպքում կատարել բանավոր թարգմանություն

-Պատասխանատու լինել կազմակերպության հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն տեքստային նյութերի, հրապարակումների բովանդակության, բարձր որակի, տարածվող տեղեկատվության լեզվական և էթիկական ճշգրտության համար

– Անհրաժեշտության դեպքում ստուգել արդեն թարգմանված նյութերը

– Կատարել թարգմանված նյութերի խմբագրման աշխատատանք` ըստ անհրաժեշտության

– Մշտապես ներգրավված լինել կազմակերպության գործունեությանը

Անհրաժեշտ հմտություններ, որակներ

- Բարձրագույն կրթություն լեզվաբանության կամ հարակից ոլորտներում (ցանկալի է՝ թարգմանչի որակավորմամբ)

– Աշխատանքային փորձ

– Համակարգչային հմտություններ

– Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

– Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու կարողություն

– Սեղմ վերջնաժամկետներով, դինամիկ, փոփոխվող միջավայրում աշխատելու ունակություն

– Արտաժամյա աշխատանք կատարելու պատրաստակամություն

– Մարդու իրավունքների մասին գիտելիքների տիրապետում և արժևորում

Կազմակերպության սկզբունքն է` հավասար աշխատանքային հնարավորություններ բոլորի համար, որը հիմնված է անձնական կարողությունների և որակավորման վրա՝ բացառելով որևէ խտրականություն` սեռի, տարիքի, ազգային պատկանելիության, առողջական վիճակի, սոցիալական վիճակի, ռասայի, մաշկի գույնի, սեռական կողմնորոշման կամ կրոնի հիման վրա: Սա վերաբերում է բոլոր գործողություններին և գործընթացներին, ներառյալ անձնակազմի ընտրությունը, ներգրավումը, աշխատանքի ընդունումը, աշխատանքից ազատումը,  աշխատանքի նշանակումը, փոխհատուցումը կամ միջանձնային հարաբերությունները: 

Դիմել՝ ուղարկելով հայերեն լեզվով ինքնակենսագրական (PDF ֆորմատով)` ssukiasyan@hcav.am էլ. փոստի հասցեին մինչև 2018 թ.-ի սեպտեմբերի 16-ը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Խնդրում ենք գրանցվել միայն այն դեպքում, եթե բնակվում եք Երևան քաղաքում կամ կարող եք ինքնուրույն ապահովել ձեր տեղափոխությունը և կեցությունը Երևանում՝ դասընթացի և դիտորդության ժամանակ։  

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը, ի դեմս Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի և Իրազեկ քաղաքացիների միավորման, հավաքագրում է դիտորդներ՝ Երևան քաղաքի ավագանու արտահերթ ընտրությունների քվեարկության օրը դիտորդություն իրականացնելու համար:

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի հետ համագործակցության փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն, սակայն կանչը բաց է բոլորի համար, և նախատեսվում է նախնական վերապատրաստում:  

Հայտը ներկայացնելու համար անցեք https://goo.gl/forms/hwdduVzOR5WteEiy1 հղումով և լրացրեք ձևը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2018 թ. օգոստոսի 25՝ ժ․ 23:59:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք աշխատանքային օրերին և ժամերին զանգահարել ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ՝ 077342268, 032272268 հեռախոսահամարներով կամ գրել independentobserverarm@gmail.com էլ. փոստի հասցեին:

Կոնտակտային անձ՝ Անտոն Իվչենկո:

Տես նաև՝ «Անկախ դիտորդ»-ը հրավիրում է համագործակցելու դիտորդական առաքելության շրջանակում՝ որպես հավաքագրող, դիտորդների համակարգող կամ իրավաբան 

 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 2018 թ.-ի հունիս-հուլիս ամիսներին իրականացնելու է դասընթացներ Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական հաշվառման ենթակա անձանց, զորակոչիկների, զինծառայողների եւ նրանց հարազատների համար:

Դասընթացները նպատակ ունեն զինվորական հաշվառման ենթակա անձանց, զորակոչիկներին, զինծառայողներին եւ նրանց հարազատներին իրազեկել իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների մասին, տրամադրել տեղեկություններ վերջին ժամանակահատվածում իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների մասին: Դասընթացի ժամանակ մասնակիցները կծանոթանան նախազորակոչային, զորակոչային ժամանակահատվածի եւ զինվորական ծառայության ընթացքում իրենց իրավունքներին եւ պարտականություններին, զորակոչի գործընթացում ներգրավված մարմինների գործունեությանը, անհրաժեշտ ընթացակարգերին, մասնավորապես՝ զինվորական հաշվառման, ծանուցման, բժշկական հետազոտությունների, որոշումների կայացման, որոշումների հետ համաձայն չլինելու դեպքում բողոքարկման մեխանիզմներին եւ այլ հարցերի:

Դասընթացին եւ դրանից հետո անհրաժեշտության դեպքում մասնակիցներին կտրամադրվի իրավական եւ բժշկական խորհրդատվություն, հարկ եղած դեպքում կազմակերպության իրավաբանը կներգրավվի բողոքարկաման եւ դատական պաշտպանության գործընթացում, եթե քաղաքացիները համաձայն չեն իրենց պիտանիության վերաբերյալ կայացված որոշումների հետ:

Դասընթացները տեղի կունենան Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, Գեղարքունիքի մարզի Սեւան, Արմավիրի մարզի Արմավիր, Սյունիքի մարզի Գորիս, Վայոց Ձորի Եղեգնաձոր քաղաքներում եւ Երեւանում: Յուրաքանչյուր քաղաքում տեղի ունեցող դասընթացների կոնկրետ օրերի մասին կտեղեկացվի լրացուցիչ:  

Դասընթացներին կարող են մասնակցել նշված մարզերի տարբեր քաղաքային եւ գյուղական համայնքներից զորակոչիկներ, զինծառայողներ կամ նրանց հարազատներ, որոնց կփոխհատուցվեն տրանսպորտային ծախսերը:

Դասընթացներին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել ներքոնշյալ էլեկտրոնային փոստին նամակ գրելու կամ նշված հեռախոսահամարներով զանգահարելու միջոցով:

Աշտարակում՝ էլ. փոստ եւ հեռախոս՝ asadikyan@hcav.am 093 339 441 կամ shushan-2014@mail.ru  094 240 128

Սեւանում՝ էլ. փոստ եւ հեռախոս՝  asadikyan@hcav.am 093 339 441 կամ arm.harutyunyan98@mail.ru  099 360 283

Արմավիրում՝ էլ. փոստ եւ հեռախոս՝ asadikyan@hcav.am 093 339 441 կամ susanna.matinyan92@gmail.com  055 524 406, 098 554 406

Գորիսում՝ էլ. փոստ եւ հեռախոս՝ asadikyan@hcav.am 093 339 441 կամ avetdishunts7@gmail.com  094 064 427

Եղեգնաձորում՝ էլ. փոստ եւ հեռախոս՝ asadikyan@hcav.am 093 339 441 կամ asryan.mane@mail.ru  093 150 317

Երեւանում՝ էլ. փոստ եւ հեռախոս՝  asadikyan@hcav.am 093 339 441 կամ emmashahinian@gmail.com 099 099 954

 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հայտարարում է խոշտանգումներից և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից կամ պատժից զերծ մնալու բացարձակ իրավունքի իրացման վիճակի վերաբերյալ լրագրողական նյութերի մրցույթ հետևյալ անվանակարգերում.

- Լավագույն հեռուստատեսային ռեպորտաժ

- Լավագույն ռադիո ռեպորտաժ

- Լավագույն հետաքննական նյութ

- Լավագույն հոդված/մարդկային պատմություն

- Լավագույն բլոգային գրառում

Լրագրողական նյութերը կարող են լինել հետևյալ ձևաչափերով՝ տպագիր, ռադիո, հեռուստատեսային, առցանց և մուլտիմեդիա: Դրանք պետք է պատրաստված և հրատարակված, հեռարձակված կամ համացանցում հրապարակված լինեն 2017 թ. նոյեմբերի 1-ից 2018 թ. նոյեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Յուրաքանչյուր  լրագրող կարող է ներկայացնել մեկից ավելի լրագրողական նյութ՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:

Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ՕՆԼԱՅՆ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2018 թ. նոյեմբերի 5-ը:

Հաղթողների համար նախատեսվում են դրամական մրցանակներ և հավաստագրեր։ Մրցանակաբաշխության արարողությունը տեղի կունենա 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ին՝ Մարդու իրավունքների օրը:

Մրցույթի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել ԱՅՍՏԵՂ

Մրցույթն անցկացվում է «Պայքար խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի դեմ Վրաստանում, Հայաստանում և Ուկրաինայում» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի և Խոշտանգման զոհերի հոգեսոցիալական և բժշկական  վերականգնողական վրացական կենտրոնի (GCRT) կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ:

 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հայտարարում է մրցույթ Ժողովրդավարական ինստիտուտների մոնիտորինգի և զեկուցման բաժնի մասնագետի թափուր հաստիքի համար:

Հիմնական պարտականությունները.

- տեղական և համապետական ընտրական գործընթացների ժամանակ դիտորդական առաքելությունների համակազմակերպում

- դիտորդության արդյունքների ամփոփում զեկույցի/տեղեկանքի տեսքով,

- ընտրախախտումների քննության մշտադիտարկում և տեղեկանքի պատրաստում,

- մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ զեկույցների/տեղեկանքների համար տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում

- տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության ծրագրերի համակազմակերպում, արդյունքներն ամփոփող զեկույցների պատրաստում,

- կազմակերպության կողմից իրականացվող քաղաքացիական վերահսկողության ծրագրերում երիտասարդների ներգրավում,

- ծրագրային հաշվետվությունների պատրաստում (ըստ պահանջի)

- ըստ անհրաժեշտության այլ հանձնարարությունների կատարում

Պահանջվող որակներն ու հմտություններն են.

- Բարձրագույն կրթություն

- Վերլուծական և քննադատական մտածողություն

- Վերլուծական տեքստեր կազմելու հմտություն

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

- Մարդու իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ իրազեկվածություն և դրանց արժևորում

- Ընտրական գործընթացների վերաբերյալ իրազեկվածություն

- Հաղորդակցվելու հմտություններ

- Թիմում աշխատելու կարողություն, ազնվություն և հումորի զգացում

- Միջազգային փոխանակման ծրագրերի մասնակցության փորձը ցանկալի է

- Մասնագիտական վերապատրաստումների մասնակցելու պատրաստակամություն

- Ոչ խտրական վերաբերմունք

- Համակարգչային հմտություններ

Կազմակերպության սկզբունքն է` հավասար աշխատանքային հնարավորություններ բոլորի համար, որը հիմնված է անձնական կարողությունների և որակավորման վրա՝ բացառելով որևէ խտրականություն` սեռի, տարիքի, ազգային պատկանելիության, առողջական վիճակի, սոցիալական վիճակի, ռասայի, մաշկի գույնի, սեռական կողմնորոշման կամ կրոնի հիման վրա: Սա վերաբերում է բոլոր գործողություններին և գործընթացներին, ներառյալ անձնակազմի ընտրությունը, ներգրավումը, աշխատանքի ընդունումը, աշխատանքից ազատումը, աշխատանքի նշանակումը, փոխհատուցումը կամ միջանձնային հարաբերությունները:

Խնդրում ենք մինչև սույն թվականի մայիսի 25-ը ինքնակենսագրական (CV) և հետաքրքրվածության նամակ ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ ssukiasyan@hcav.am: Հորդորում ենք ինքնակենսագրականը և հետաքրքրվածության նամակն ուղարկելիս հետևել այս խորհուրդներին:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ժողովրդավարական ինստիտուտների մոնիտորինգի և զեկուցման համակարգող Վարդինե Գրիգորյանին՝ vgrigoryan@hcav.am էլեկտրոնային hասցեով:

 Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հայտարարում է բժիշկ-փորձագետի թափուր աշխատատեղի մրցույթ:

Պաշտոնը`  բժիշկ-փորձագետ
Աշխատաժամանակ՝  ազատ գրաֆիկ, հնարավոր է հեռավար
Տևողությունը`  երկարաժամկետ
Աշխատանքի սկիզբը` 2018 թ. ապրիլ
Վայրը` ՀՀ

Աշխատանքի հակիրճ նկարագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ամառային եւ ձմեռային  զորակոչերի ընթացքում ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ դիմած զորակոչիկների, ինչպես նաեւ կազմակերպություն դիմած զինծառայողների առողջական վիճակի հետազոտման ակտերի եւ այլ բժշկական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն եւ խորհրդատվության տրամադրում:

Աշխատանքային պարտականություններ`

1. Ուսումնասիրել զորակոչիկների եւ զինծառայողների բժշկական փաստաթղթերը եւ տրամադրել զինվորական ծառայությանը զորակոչիկների կամ զինծառայողների պիտանիության վերաբերյալ բժշկական խորհրդատվություն՝ հաշվի առնելով ՀՀ պաշտպանության նախարարի` «Զինապարտների եւ զինծառայողների առողջական վիճակի փորձաքննության կարգը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 2010 թվականի փետրվարի 26-ի N 175-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 410-Ն հրամանը

2. Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել մասնագիտական կարծիք հիվանդությունների, առողջական խնդիրների առաջացման, ընթացքի եւ հետեւանքների վերաբերյալ

Որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ՝

 1. բարձրագույն  և հետբուհական  կրթություն առնչվող ոլորտում
 2. առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ առնչվող  ոլորտում
 3. զորակոչի, զինծառայության կազմակերպման վերաբերյալ օրենսդրության տիրապետումը ցանկալի է
 4. բժշկական էթիկայի կանոնների խստիվ պահպանում
 5. վերլուծական հմտություններ
 6. հաղորդակցվելու հմտություններ
 7. հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
 8. համակարգչային գիտելիքներ

Անհրաժեշտ է ներկայացնել ինքնակենսագրական (CV) հետեւյալ էլ-փոստի հասցեով. asadikyan@hcav.am մինչեւ 2018 թ-ի ապրիլի 15-ը կամ ներկայացնել ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ՝ Արմինե Սադիկյանին (հասցե՝ ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 59), ժամը 9:30-18:30-ը, հեռախոս՝ /0322/ 42268, 094 042268:

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը սկսում է «Իրավաբանական կլինիկա-2018» ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել մարզերում բնակվող երիտասարդ իրավաբանների մասնագիտական կարողությունները իրավաբանական խորհրդատվությունների տրամադրման, մարդու իրավունքների պաշտպանության և մարդու իրավունքների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման բնագավառում:

Իրավաբանական կլինիկայի մասնակից կարող են դառնալ մինչև 27 տարեկան մարզաբնակ երիտասարդները, որոնք ունեն իրավաբանական կրթություն կամ սովորում են իրավաբանական ֆակուլտետների 3-րդից բարձր կուրսերում:

Ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ինքնակենսագրական (CV) և հետաքրքվածության նամակ achatinyan@hcav.am էլ. փոստի հասցեին մինչև 2018 թ. ապրիլի 25-ը:

Յուրաքանչյուր մարզից կընտրվի 3 իրավաբան:

Ծրագիրը բաղկացած է 2 փուլից՝ տեսական և գործնական: Ծրագրի տևողությունը՝ 3 ամիս:

Տեսական փուլը ներառում է եռօրյա դասընթացներ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների, իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրման և իրավաբանական փաստաթղթերի կազմման տեխնիկայի վերաբերյալ:

Տեսական փուլը կանցկացվի 2018 թ. մայիսին (անցկացման վայրի մասին կտեղեկացվեն ընտրված մասնակիցները): Կեցության և տրանսպորտի ծախսերը հոգում են կազմակերպիչները:

Դասընթացները կանցկացնեն ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի իրավաբանները:

Գործնական փուլը կանցկացվի 2018 թ. մայիսի երկրորդ կեսից մինչև հուլիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, որի շրջանակում ուսանողները տեսական փուլում ստացած գիտելիքները կկիրառեն գործնականում:

Ծրագրի ավարտից հետո յուրաքանչյուր մարզից կընտրվի մեկ իրավաբան, որի հետ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը կշարունակի աշխատել մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման, իրավաբանական փաստաթղթերի կազմման,  Կազմակերպության թիրախ խմբերին իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելու շրջանակներում:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Անի Չատինյանին  achatinyan@hcav.am էլ. փոստի հասցեով կամ (374)093-81-92-75  հեռախոսահամարով կամ այցելել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 59 հասցեով:

«Իրավաբանական կլինիկա» ծրագիրն իրկանացվում է 2013 թ.-ից: Ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են շուրջ 70 իրավաբաններ որոնց մի մասը հաջողությամբ կիրառում է ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական գործունեության ոլորտում:

 Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբելայի Վանաձորի գրասենյակը և NESEHNUTÍ անկախ սոցիալ-էկոլոգիական շարժումը հրավիրում են մասնակցելու 2018 թ.-ի ապրիլի 13-15-ը Հայաստանի Վանաձոր քաղաքում կայանալիք քաղաքացիական բարքեմփին:

Բարքեմփը ներառում է բաց, մասնակցային դասընթացներ, հետաքրքիր արշավների, ծրագրերի, նախաձեռնությունների և տեղեկատվության ու փորձի փոխանակման այլ ձևերի վերաբերյալ բաց քննարկումներ ու պրեզենտացիաներ:

60 մասնակիցներ Հայաստանից, Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից, Վրաստանից ու Չեխիայից 3 օր շարունակ կկիսվեն իրենց փորձով ու գիտելիքներով միմյանց հետ:

Բարքեմփին մասնակցելու համար կարող են դիմել Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ:

Կազմակերպիչները հոգում են սննդի և կեցության ծախսերը:

Հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք գտնել ԱՅՍՏԵՂ

Դիմել կարող եք մինչև 2018 թ. մարտի 16-ը՝ լրացնելով ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ

Որպես քաղաքացիական բարքեմփի բաղադրիչ՝ հնարավորություն կա նաև իրականացնելու փոքր դրամաշնորհային ծրագրեր: Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մասին հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք գտնել ԱՅՍՏԵՂ

Բարքեմփի ֆեյսբուքյան էջը

Իրադարձությունների արխիվ
Հրապարակումների արխիվ
Միջոցառումների արխիվ
April 2019
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930